Usługi

Elektrownie wodne pod klucz

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie inwestycji w elektrownie wodne, włącznie z wykonawstwem pod klucz. Dzięki naszej technologii i doświadczeniu wszystkie prace i dostawy są ze sobą ściśle skoordynowane, co wpływa na efektywność kosztową oraz bankowalność projektu.

Rozwijamy projekty w szerokim zakresie technologicznym od mikroinstalacji po aplikacje kilku megawatowe zarówno przepływowe przyjazowe, przy zbiornikach wodnych, jak i derywacyjne. Naszym celem jest dostarczenie rozwiązania, które zapewni maksymalne zyski z Twojej inwestycji.

Co obejmuje oferta?

Oferujemy pełną obsługę inwestycji hydroenergetycznej, jak również wsparcie w wybranym obszarze. Ostateczna decyzja o zakresie współpracy należy do Ciebie.

Planowanie inwestycji
 • Ocenę dostępnego potencjału hydroenergetycznego
 • Propozycję zagospodarowania potencjału
 • Doradztwo techniczne i finansowe
 • Analiza projektu inwestycyjnego
Konsulting i projektowanie
 • Doradztwo pod kątem maksymalizacji zysku ze sprzedaży wytworzonej energii
 • Wsparcie w pozyskaniu finansowania
 • Optymalizację istniejących rozwiązań projektowych
 • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
Zarządzanie projektem
 • Opracowanie strategicznego planu projektu
 • Oddelegowanie do każdego projektu jednego kierownika projektu
 • Reprezentowanie Klienta podczas postepowań administracyjnych i sądowych
 • Koncentrację na celach biznesowych naszych Klientów
Realizacja w formule generalnego wykonawcy
 • Kompleksowe podejście do realizacji całego projektu
 • Organizację doświadczonych i sprawdzonych podwykonawców
 • Koordynację robót przez naszych kierowników i inżynierów budów
 • Prowadzenie biura budowy, współpraca z urzędami, bankami, odbiory
Serwis
 • Zdalny monitoring elektrowni naszych Klientów
 • Zapewnienie części zamiennych
 • Szkolenie i wsparcie podczas eksploatacji
 • Szybka reakcja na usterki, naprawy na miejscu, warsztatowe
Eksploatacja zastępcza
 • Nadzór nad eksploatacją - predykcyjne utrzymanie ruchu
 • Prowadzenie sprawozdań i rozliczeń z URE, Wody Polskie, sprzedawcą energii
 • Optymalizacja prowadzenia działalności pod kątem zmieniającego się stanu prawnego
 • Dbanie o najwyższą wydajność i osiągnięcie zakładanego zwrotu z inwestycji
 • Planowanie inwestycji
 • Konsulting i projektowanie
 • Zarządzanie projektem
 • Realizacja w formule generalnego wykonawcy
 • Serwis
 • Eksploatacja zastępcza
Planowanie inwestycji
 • Ocenę dostępnego potencjału hydroenergetycznego
 • Propozycję zagospodarowania potencjału
 • Doradztwo techniczne i finansowe
 • Analiza projektu inwestycyjnego
Konsulting i projektowanie
 • Doradztwo pod kątem maksymalizacji zysku ze sprzedaży wytworzonej energii
 • Wsparcie w pozyskaniu finansowania
 • Optymalizację istniejących rozwiązań projektowych
 • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
Zarządzanie projektem
 • Opracowanie strategicznego planu projektu
 • Oddelegowanie do każdego projektu jednego kierownika projektu
 • Reprezentowanie Klienta podczas postepowań administracyjnych i sądowych
 • Koncentrację na celach biznesowych naszych Klientów
Realizacja w formule generalnego wykonawcy
 • Kompleksowe podejście do realizacji całego projektu
 • Organizację doświadczonych i sprawdzonych podwykonawców
 • Koordynację robót przez naszych kierowników i inżynierów budów
 • Prowadzenie biura budowy, współpraca z urzędami, bankami, odbiory
Serwis
 • Zdalny monitoring elektrowni naszych Klientów
 • Zapewnienie części zamiennych
 • Szkolenie i wsparcie podczas eksploatacji
 • Szybka reakcja na usterki, naprawy na miejscu, warsztatowe
Eksploatacja zastępcza
 • Nadzór nad eksploatacją - predykcyjne utrzymanie ruchu
 • Prowadzenie sprawozdań i rozliczeń z URE, Wody Polskie, sprzedawcą energii
 • Optymalizacja prowadzenia działalności pod kątem zmieniającego się stanu prawnego
 • Dbanie o najwyższą wydajność i osiągnięcie zakładanego zwrotu z inwestycji

Kompleksowa modernizacja

Skupiamy się nie tylko na wymianie całych układów, ale także na naprawach i optymalizacji istniejących instalacji. Dbamy, aby nasze realizacje były w pełni zoptymalizowane pod względem kosztów, wydajności, zapewniając bezpieczną i wygodną eksploatację. Szczególną uwagę skupiamy na tym, aby zakres prac modernizacyjnych wpisał się w aktualne uwarunkowania prawne w celu zapewnienia maksymalnych zysków z Twojej instalacji.

 • Ocena stanu technicznego i koncepcja modernizacji
 • Zwiększenie produkcji energii elektrycznej
 • Modelowanie i analizy numeryczne CFD
 • Dostawa technologii i wyposażenia
 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Obsługa formalno-prawna

Serwisowanie

Świadczymy usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla całych obiektów elektrowni wodnych jak i turbin wodnych wraz z ich kompletnym wyposażeniem. Serwisowanie umożliwia maksymalizację ciągłości pracy elektrowni, przy optymalnej sprawności wytwarzania energii elektrycznej.

 • Zdalny monitoring elektrowni
 • Pomoc i porady techniczne
 • Przeglądy turbin i elektrowni
 • Szybka reakcja na usterki, naprawy na miejscu

Poznaj pozostałe usługi

Konsulting i projektowanie
Konsulting i projektowanie
Dysponując szerokimi kompetencjami, rozwijamy projekty w zakresie budownictwa wodnego, hydrotechniki, budownictwa przemysłowego, instalacji energetycznych. Zajmujemy się pełną obsługą procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji do pozyskania pozwolenia na budowę. Pozyskujemy również finansowanie dla naszych klientów.
Dysponując szerokimi kompetencjami, rozwijamy projekty w zakresie budownictwa wodnego, hydrotechniki, budownictwa przemysłowego, instalacji energetycznych. Zajmujemy się pełną obsługą procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji do pozyskania pozwolenia na budowę. Pozyskujemy również finansowanie dla naszych klientów.
Technologia pomiarowa
Technologia pomiarowa
Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pomiarowym oraz oprogramowaniem. Wykonujemy precyzyjne pomiary wykorzystując tracker laserowy, ramię pomiarowe czy skaner laserowy FARO. Wykonujemy pomiary w środowisku 3D, realizując technikę inżynierii odwrotnej. Prowadzimy badania, obliczenia, symulacje i analizy w środowisku MES, CFD.
Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pomiarowym oraz oprogramowaniem. Wykonujemy precyzyjne pomiary wykorzystując tracker laserowy, ramię pomiarowe czy skaner laserowy FARO. Wykonujemy pomiary w środowisku 3D, realizując technikę inżynierii odwrotnej. Prowadzimy badania, obliczenia, symulacje i analizy w środowisku MES, CFD.
Generalne wykonawstwo
Generalne wykonawstwo
Posiadamy kompetencje w zakresie obsługi inwestycji w roli generalnego wykonawcy. Obsługujemy różne sektory, specjalizujemy się w skomplikowanych, wielobranżowych projektach.
Posiadamy kompetencje w zakresie obsługi inwestycji w roli generalnego wykonawcy. Obsługujemy różne sektory, specjalizujemy się w skomplikowanych, wielobranżowych projektach.
Konsulting i projektowanie
Dysponując szerokimi kompetencjami, rozwijamy projekty w zakresie budownictwa wodnego, hydrotechniki, budownictwa przemysłowego, instalacji energetycznych. Zajmujemy się pełną obsługą procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji do pozyskania pozwolenia na budowę. Pozyskujemy również finansowanie dla naszych klientów.
Technologia pomiarowa
Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pomiarowym oraz oprogramowaniem. Wykonujemy precyzyjne pomiary wykorzystując tracker laserowy, ramię pomiarowe czy skaner laserowy FARO. Wykonujemy pomiary w środowisku 3D, realizując technikę inżynierii odwrotnej. Prowadzimy badania, obliczenia, symulacje i analizy w środowisku MES, CFD.
Generalne wykonawstwo
Posiadamy kompetencje w zakresie obsługi inwestycji w roli generalnego wykonawcy. Obsługujemy różne sektory, specjalizujemy się w skomplikowanych, wielobranżowych projektach.