Remonty turbin

Remonty turbin wodnych – wszystko co musisz wiedzieć

Jak przeprowadzać remonty turbin i modernizacje MEW Jakie warunki formalne należy spełnić, żeby przeprowadzić remonty elektrowni wodnych?

Wszystko to zależy od zakresu przeprowadzanego remontu/modernizacji. Czy jest to tylko konserwacja, czy uruchomienie hydroelektrowni jako nowej instalacji, ze zmianą turbin i generatora oraz nową mocą instalowaną.

Zasadnicze znaczenie ma tutaj kwestia dotychczasowego funkcjonowania MEW, czy elektrownia wodna pracowała na optymalnych parametrach, czy technologie (wielkość i rodzaj turbin wodnych) były dobrane optymalnie do przepływu i spadu lokalizacji.

Tutaj należy podjąć decyzję, czy optymalnym rozwiązaniem będzie zaangażowanie środków w modernizację MEW czy w remonty turbin w naszych hydrozepsołach.

Obecnie znaczna część modernizacji dotyczy też udrażniania obiektów hydrotechnicznych, tak żeby zachować ciągłość biologiczną cieków. Czyli najprościej mówiąc, modernizacje MEW wiążą się z wybudowaniem przepławki dla ryb – jest to wymóg regulowany przez Ramową Dyrektywę Wodną. Zależnie od ilości miejsca i parametrów lokalizacji można zainstalować przepławki techniczne: szczelinową lub komorową, albo na samym piętrzeniu przepławkę aktywną.

Remonty elektrowni wodnych – rodzaje, kryteria

Remont małej elektrowni wodnej przeprowadza się zasadniczo z dwóch powodów:

  1. Modernizacja wyposażenia – znaczna część elektrowni wodnych w Polsce, szczególnie tych małych, o mocy do 100 kW, funkcjonuje na turbinach wyprodukowanych (lub często chałupniczo stworzonych) kilkadziesiąt lat temu. Turbiny wodnej są urządzeniami o dużej wytrzymałości, jednak tworzone metodą gospodarczą rzadko mają zoptymalizowane parametry. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że przez ostatnie np. 50 lat zmianie mogły ulec stosunki wodne danej lokalizacji.
  2. Przedłużenie okresu wsparcia dla MEW – w 2020 roku zakończył się 15-letni okres wsparcia dla większości małych elektrowni wodnych w Polsce. Do nowego wsparcia kwalifikują się tylko nowouruchomione instalacje. Jest to więc dobry moment do zrewidowania, czy dotychczas MEW działała w optymalny sposób, czy jednak nie należałoby przeprowadzić kompletnego remontu małej elektrowni wodnej, dzięki któremu nie tylko podniesiemy wydajność hydroelektrowni, ale również będziemy mogli zakwalifikować MEW jako nową instalację.