Realizacje

MEW Zabrzeż

Rzeka Dunajec

Klasyczne pionowe wysokosprawne turbiny Kaplana w warunkach górskich

MEW Zabrzeż

Klasyczne pionowe wysokosprawne turbiny Kaplana w warunkach górskich

Parametry

Średnica 1 670 mm
Spad 4 m
Moc 500 kW

Wykorzystane technologie

  • Dwie pionowe turbiny Kaplana wraz z kompletnym wyposażeniem

Współpraca z klientem zaczęła się od biznesowej i technologicznej optymalizacji wcześniej istniejącego projektu. Przygotowaliśmy zamienną dokumentację projektową i uzyskaliśmy nowe pozwolenie na budowę. Na podstawie zoptymalizowanego projektu przeprowadziliśmy kompleksowe prace budowlane w trudnych warunkach geologicznych i środowiskowych. Dostarczyliśmy dwie pionowe turbiny Kaplana wraz z ich uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji.

Michał
Ekspert ds. doradztwa biznesowego
Michał
Zakres prac

Planowanie inwestycji

– analiza potencjału hydroenergetycznego

– dobór optymalnej technologii hydrozespołów

– optymalizacja rozwiązań budowlanych i technologicznych

Konsulting i projektowanie:

– optymalizacja budowlana oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej

– uzyskanie pozwolenia na budowę

– opracowanie dokumentacji wykonawczo-montażowej

Realizacja w formule generalnego wykonawcy:

– Koordynacja robót przez naszych kierowników i inżynierów budów

– Prowadzenie biura budowy, współpraca z urzędami, bankiem, odbiory

– Przeprowadzenie wszelkich robót budowlanych

– Dostawa kompletnej technologii turbin Kaplana wraz z niezbędnym wyposażeniem

– Uruchomienie i oddanie do użytkowania hydrozespołu