Realizacje

MEW Wolica

rzeka Czarna Nida

Dwa rodzaje turbin w małej elektrowni wodnej

MEW Wolica

Dwa rodzaje turbin w małej elektrowni wodnej

Rys historyczny

Najstarsze wzmianki na temat młyna w Wolicy pochodzą z połowy XIX wieku. Ówcześnie młyn napędzany był dwoma drewnianymi kołami, o średnicy aż 4 m. Na przełomie XIX i XX wieku drewniana budowla została przebudowana i w jej miejscu stanęła murowana konstrukcja, której pozostałości można oglądać do dziś. Po przebudowie młyn zachował swoją dotychczasową funkcję, jednak walce do przemiału zboża napędzany były już nie dwoma a jednym kołem, którego średnica wynosiła 8 metrów.

W 1932 roku w młynie zainstalowano turbinę Francisa, wyprodukowaną w Zakładach Przemysłowych St. Weight S.A., o mocy 32 KM (koni mechanicznych). Ulokowano ją w klatce turbinowej zlokalizowanej w dobudowanym budynku.

Po powodzi w 2001 roku młyn przekształcono w elektrownię wodną i od tamtej pory, po dwóch modernizacjach właśnie tak funkcjonuje.

Parametry

Średnica 2600/1100 mm
Spad 2,2 m
Moc 30/45 kW

Wykorzystane technologie

  • Turbina Kaplana
  • Śruba Archimedesa

Inwestycję zrealizowano w formule "zaprojektuj i wybuduj" wraz z zaprojektowaniem, wykonaniem, montażem i uruchomieniem hydrozespołu wyposażonego w turbinę Kaplana oraz śrubę Archimedesa.

Łukasz
Dyrektor ds. rozwoju biznesu
Łukasz
Zakres prac

Planowanie inwestycji

Studium wykonalności

Koncepcja techniczno-finansowa projektu inwestycyjnego

Pozyskanie prawa do dysponowania gruntem

Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pozyskanie decyzji wodnoprawnej

Pozyskanie dofinansowania projektu z Funduszu Europejskiego

Uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Pozyskanie pozwolenia na budowę

Konsulting i projektowanie

Wykonanie projektu wykonawczego

Realizacja w formule generalnego wykonawcy

Dostawa kompletnego hydrozespołu śruby Archimedesa

Dostawa kompletnego hydrozespołu turbiny Kaplana

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu

Uzyskanie koncesji na sprzedaż energii elektrycznej.