Realizacje

MEW Sulejów

Rzeka Pilica

Cztery turbiny lewarowe na niskim spadzie

MEW Sulejów

Cztery turbiny lewarowe na niskim spadzie

Rys historyczny:

Sztucznie utworzony zbiornik Sulejowski, w sąsiedztwie którego zlokalizowana jest MEW powstawał w latach 1969-1974. Betonowo-ziemna zapora ma długość 1200 m i wysokość 16 m. Stopień wodny na Pilicy wraz z MEW znajduje się zaledwie 500 metrów poniżej zapory. Podstawową funkcją stopnia jest stabilizacja koryta poniżej zapory na Zalewie Sulejowskim. Poprzez zainstalowanie turbin wodnych funkcjonalność budowli została zwiększona a dostępny potencjał energetyczny efektywnie kosztowo zagospodarowany.

Parametry

Średnica 1 170 mm
Spad 1,8 m
Moc 200 kW

Wykorzystane technologie

  • 2 turbiny semi Kaplana
  • 2 turbiny śmigłowe

W ramach współpracy zrealizowaliśmy inwestycję w roli generalnego wykonawcy. Jest to przykład elektrowni funkcjonującej na bardzo niskim spadzie. Dzięki modułowości turbiny lewarowej, znaczny zakres prac montażowych i testy mogły odbyć się w hali produkcyjnej a roboty budowlano-montażowe w miejscu instalacji turbin zostały przeprowadzone szybko i sprawnie.

Łukasz
Kierownik montażu
Łukasz
Zakres prac

Konsulting i projektowanie:

  • Doradztwo pod kątem maksymalizacji zysku ze sprzedaży wytworzonej energii
  • Wsparcie w pozyskaniu finansowania
  • Optymalizacja projektu budowlanego

Realizacja w formule generalnego wykonawcy:

  • Koordynacja robót przez Kierownika Montażu
  • Prowadzenie biura budowy, współpraca z urzędami, bankiem, odbiory
  • Dostawa kompletnej technologii turbin Kaplana wraz z niezbędnym wyposażeniem