Realizacje

MEW Starogard

rzeka Wierzyca

Przepławka aktywna dla ryb produkuje energię elektryczną

MEW Starogard

Przepławka aktywna dla ryb produkuje energię elektryczną

Rys historyczny

Piętrzenie, na którym zainstalowana została nowa MEW, było elementem infrastruktury technicznej nieistniejących już Starogardzkich Młynów, które był usytuowane kilkaset metrów w dół rzeki.

Pierwsze wzmianki o Młynach pochodzą z czasów krzyżackich. W tym czasie był to obiekt z jednym kołem wodnym usytuowanym w kanale młyńskim (kanał zachował się do dziś). Prawdziwy renesans starogardzkie młynarstwo przeżyło jednak dużo później, bo dopiero pod koniec XIX wieku i na początku XX w. Wtedy też młyn został rozbudowany, a park maszynowy zmodernizowany. W latach 20. XX w. przy Młynach powstała elektrownia wodna.

Nowa MEW, wyposażona w aktywną przepławkę, wykorzystuje przepływ biologiczny piętrzenia.

Parametry

Średnica 2800 mm
Spad 4,88 m
Moc 110 kW

Wykorzystane technologie

  • Śruba Archimedesa z automatyką

Współpraca z klientem obejmowała kompleksową realizację projektu w formule pod klucz, w tym: zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie hydrozespołu wyposażonego w śrubę Archimedesa wraz z automatyką.

Łukasz
Dyrektor ds. rozwoju biznesu
Łukasz
Zakres prac

Planowanie inwestycji

Wykonanie koncepcji technicznej całego zamierzenia inwestycyjnego

Aktualizacja projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę

Realizacja w formule generalnego wykonawcy

Przeprowadzenie robót konstrukcyjno-budowlanych w roli generalnego wykonawcy

Dostarczenie, montaż i rozruch śruby Archimedesa oraz przepławki dla ryb w postaci windy dla ryb

Wykonanie kompletnych instalacji sterowania i automatyki hydrowęzła wraz z monitoringiem wizyjnym

Dostarczenie i montaż infrastruktury towarzyszącej, m.in:
– zastawka awaryjna
– zastawka upustowa
– zastawka klapowa upustu płuczącego
– elementy stalowe

Przeprowadzenie rozruchu technologicznego