Realizacje

MEW Smrock

Rzeka Orzyc

Repowering – zwiększenie produkcji energii elektrycznej dzięki wysokosprawnej turbinie Kaplana

MEW Smrock

Repowering – zwiększenie produkcji energii elektrycznej dzięki wysokosprawnej turbinie Kaplana

Parametry

Średnica 800 mm
Spad 2,2 m
Moc 37 kW

Wykorzystane technologie

 • Turbina Kaplana
 • Aktywna przepławka dla ryb
Zakres prac

Planowanie inwestycji

 • Ocena dostępnego potencjału hydroenergetycznego
 • Propozycja zagospodarowania potencjału
 • Doradztwo techniczne i finansowe

Konsulting i projektowanie:

 • Doradztwo pod kątem maksymalizacji zysku ze sprzedaży wytworzonej energii
 • Wsparcie w pozyskaniu finansowania
 • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

Realizacja w formule generalnego wykonawcy:

 • Koordynacja robót przez naszych kierowników i inżynierów budów
 • Prowadzenie biura budowy, współpraca z urzędami, bankiem, odbiory
 • Dostawa kompletnej technologii turbiny Kaplana wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • Uruchomienie i oddanie do użytkowania hydrozespołu