Realizacje

MEW Sławoszowice

Rzeka Barycz

Bezobsługowa MEW w ostoi ptactwa

MEW Sławoszowice

Bezobsługowa MEW w ostoi ptactwa

Rys historyczny:

MEW Sławoszowice wykorzystuje potencjał hydroenergetyczny regionu Stawów Milickich, założonych przez cystersów w XIII w. Ze względu na tę unikatową w skali Europy działalność człowieka rejon ten stał się jedną z największych na kontynencie ostoi ptactwa. Obecnie są tereny chronione w ramach sieci Natura 2000, rezerwatów przyrody i parku krajobrazowego.

Parametry

Średnica 3 200 mm
Spad 3 m
Moc 75 kW

Wykorzystane technologie

  • Śruba Archimedesa w zabudowie betonowej

Zależało nam aby stworzyć instalację, która będzie zapewniała właścicielowi pasywny dochód. Obiekt, który oddaliśmy jest w pełni zautomatyzowany, wyposażony w system SCADA, który informuje w czasie rzeczywistym o parametrach pracy. Nad prawidłową eksploatacją całego układu czuwa zespół serwisowy IOZE hydro, który zdalnie monitoruje pracę instalacji i podejmuje działania prewencyjne aby zminimalizować ryzyko awarii i postoju MEW. Ponadto układ falownikowy, zautomatyzowane zastawki jazu oraz kraty o dużym prześwicie umożliwiły postanie obiektu w znacznej mierze bezobsługowego.

Łukasz
Dyrektor ds. rozwoju biznesu
Łukasz
Zakres prac

Planowanie inwestycji

  • Ocena dostępnego potencjału hydroenergetycznego
  • Dobór technologii i zagospodarowanie terenu
  • Doradztwo techniczne i finansowe

Konsulting i projektowanie:

  • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
  • Przeprowadzenie kompleksowego procesu inwestycyjnego
  • Wprowadzenie instalacji do nowego systemu wsparcia OZE

Realizacja w formule generalnego wykonawcy:

  • Koordynacja robót przez Kierownika i Inżynierów Budowy
  • Prowadzenie biura budowy, współpraca z urzędami, bankiem, odbiory
  • Dostawa kompletnej technologii śruby Archimedesa