Realizacje

MEW Brudnice

rzeka Wkra

Generalny remont wiekowej elektrowni wodnej

MEW Brudnice

Generalny remont wiekowej elektrowni wodnej

Rys historyczny

Młyn w Brudnicach został wybudowany w 1873 roku. Zabytkowa turbina pochodzi z 1907 r. Prawdopodobnie młyn należał do sąsiadującego kompleksu dworskiego, pochodzącego z VX wieku. Z tamtego okresu pochodzą też wzmianki o pierwszym na tym terenie młynie.

Parametry

Średnica 1480 mm
Spad 2.64 m
Moc 110 kW

Wykorzystane technologie

  • System informatyczny SCADA

Współpraca z klientem obejmowała kompleksową realizację projektu polegającego na remoncie małej elektrowni wodnej (MEW) na Wkrze.

Łukasz
Dyrektor ds. rozwoju biznesu
Łukasz
Zakres prac

Konsulting i projektowanie

Optymalizacja projektu elektrowni

Dokumentacja powykonawcza

Realizacja w formule generalnego wykonawcy

Dostawa kompletnego hydrozespołu wyposażonego w pionową turbinę Kaplana

Wykonanie instalacji elektrycznej, sterowania i automatyki elektrowni opartej o sterownik PLC oraz panel HMI

Wdrożenie systemu informatycznego SCADA do monitorowania parametrów pracy elektrowni w czasie rzeczywistym

Krata wlotowa

Zastawka obrotowa od upustu płuczącego, węzły łożyskowe wyposażone w łożyska smarowane wodą

Zastawka robocza wyposażona w instalację grzewczą odladzającą

Napęd i sterowanie zastawek