Realizacje

MEW Bronocice

rzeka Nidzica

Przepławka i rewitalizacja jazu w ramach budowy MEW

MEW Bronocice

Przepławka i rewitalizacja jazu w ramach budowy MEW

Rys historyczny

Pierwsze informacje o młynie wodnym w Bronocicach pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to przeprowadzony został spis miast, wsi i osad Królestwa Polskiego. Niestety nie są znane jego losy oraz okoliczności rozbiórki czy też niszczenia. Wiemy jedynie, że jaz, na którym znajduje się nowa MEW, był obiektem piętrzącym wodę młynówki, właśnie na potrzeby tegoż młyna. O przebiegu samej młynówki świadczy dziś już tylko pozostałe zagłębienie terenu.

Parametry

Średnica 2500 mm
Spad 2,7 m
Moc 37 kW

Wykorzystane technologie

  • Śruba Archimedesa w zabudowie samonośnej

Współpraca z klientem obejmowała kompleksową realizację projektu, który poza budową MEW obejmował przepławkę i rewitalizację jazu, w formule „zaprojektuj i wybuduj” czyli zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń administracyjnych, budowę elektrowni wodnej oraz wykonanie, montaż i uruchomienie hydrozespołu wyposażonego w śrubę Archimedesa pracującą z falownikiem.

Łukasz
Dyrektor ds. rozwoju biznesu
Łukasz
Zakres prac

Planowanie inwestycji

Koncepcja techniczno-finansowa projektu inwestycyjnego

Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pozyskanie decyzji wodnoprawnej

Pozyskanie pozwolenia na budowę

Konsulting i projektowanie

Opracowanie dokumentacji wykonawczo-montażowej

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej

Realizacja w formule generalnego wykonawcy

Odbudowa jazu piętrzącego

Wykonanie przepławki dla ryb

Wybudowanie budynku małej elektrowni wodnej

Dostawa kompletnego hydrozespołu śruby Archimedesa w zabudowie samonośnej

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu

Uzyskanie koncesji na sprzedaż energii elektrycznej

Cytat
Referencje
Pan Michał Kubecki, jak i jego pracownicy związani z budową, wykazali się bardzo rzetelną i fachową pracą w zakresie prowadzonej inwestycji. Mogę polecić innym inwestorom współpracę z firmą jako wykonawcę posiadającego dużą i fachową wiedzę w tego typu inwestycjach.
Krzysztof Joniak - właściciel