Realizacje

MEW Bieleckie Młyny

rzeka Czarna Nida

Śruba Archimedesa na obszarze Natura 2000

MEW Bieleckie Młyny

Śruba Archimedesa na obszarze Natura 2000

Rys historyczny

Pierwsza pisemna wzmianka o młynie pochodzi z 1746 roku z Inwentarza Generalnego Kluczów Kieleckiego i Samsonowskiego i wynika z niej, że młyn istniał już w końcu XVII w. i od 22 października 1700 roku był własnością Jędrzeja Wieczorka. W XX wieku młyn przez kilka lat był własnością gromadzką, a w roku 1957 kupił go Teodor Komorniczak.

Teodor Komorniczak rozebrał drewniany młyn i w jego miejsce wybudował murowany, w którym zainstalowana została turbina Francisa (młyn pracował do 2001 roku). Obecnie zachowany układ wodny z XIX został już uznany za zabytek.

Elektrownia wodna ze śrubą Archimedesa sąsiaduje ze starym budynkiem młyna.

Parametry

Średnica 2800 mm
Spad 1,4 m
Moc 37 kW

Wykorzystane technologie

  • Śruba Archimedesa z automatyką

Współpraca z klientem obejmowała kompleksową realizację projektu w formule pod klucz, w tym: zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie hydrozespołu wyposażonego w śrubę Archimedesa wraz z automatyką.

Łukasz
Dyrektor ds. rozwoju biznesu
Łukasz
Zakres prac

Planowanie inwestycji

Studium wykonalności

Koncepcja techniczno-finansowa projektu inwestycyjnego

Pozyskanie prawa do dysponowania gruntem

Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pozyskanie decyzji wodnoprawnej

Pozyskanie dofinansowania projektu z Funduszu Europejskiego

Uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Pozyskanie pozwolenia na budowę

Konsulting i projektowanie

Wykonanie projektu wykonawczego

Realizacja w formule generalnego wykonawcy

Dostawa kompletnego hydrozespołu śruby Archimedesa

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu

Uzyskanie koncesji na sprzedaż energii elektrycznej.

Cytat
Referencje
Wszelkie prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem należytej staranności. Cenię współpracę głównie za kompleksowe wsparcie w całym procesie realizacji projektu jak i podczas eksploatacji mojej elektrowni.
Małgorzata Komorniczak - właściciel