Realizacje

MEW Besko

Rzeka Wisłok

Turbina Francisa zlokalizowana na rurociągu wody biologicznej

MEW Besko

Turbina Francisa zlokalizowana na rurociągu wody biologicznej

Rys historyczny:

Zbiornik Wodny Besko, czyli właściwie Jezioro Sieniawskie, powstał wskutek przegrodzenia wód Wisłoka zaporą w 1978 roku. Jego zwyczajowa nazwa ma związek z pierwotnie planowaną lokalizacją w pobliżu wsi Besko, ostatecznie jednak zapora ulokowana została w 172,8 km rzeki, w pobliżu miejscowości Sieniawa. Powierzchnia zbiornika to 1,3 km2, a maksymalna głębokość 29 m.

Parametry

Średnica 335 mm
Spad 19 m
Moc 75 kW

Wykorzystane technologie

  • Hydrozespół z turbiną Francisa

Cały układ hydrauliczny został indywidualnie zaprojektowany w dziale B+R IOZE hydro. Układ 3D został zoptymalizowany za pomocą symulacji numerycznych CFD pod kątem sprawności i niwelowania kawitacji. Do tego celu użyto wysokospecjalistycznego oprogramowania ANSYS-CFX. Dzięki indywidualnemu podejściu projektowemu powstało dedykowane wysokosprawne rozwiązanie wpisujące się idealnie w warunki hydrologiczne istniejące w miejscu montażu. Sprawność układu hydraulicznego zaprojektowano na poziomie 94% w optymalnym punkcie pracy turbiny.

Jarek
Technolog, Kierownik Działu B+R
Jarek
Zakres prac

Konsulting i projektowanie:

  • Obsługa formalnoproawna projektu
  • Opracowanie dokumentacji wykonawczej
  • Dokonanie ustaleń, uzgodnień z zakładem energetycznym w zakresie sprzedaży energii elektrycznej

Realizacja w formule generalnego wykonawcy:

  • Dostawa i montaż armatury MEW
  • Dostawa i montaż kompaktowego hydrozespołu wyposażonego w turbinę Francisa
  • Wykonanie elementów towarzyszących
  • Wykonanie elektrokudraulicznego układu sterowania