Realizacje

Aktywna przepławka Smrock

Rzeka Orzyc

Aktywna przepławka dla ryb – zapewnienie migracji + energetyczne zagospodarowanie przepływu nienaruszalnego

Aktywna przepławka Smrock

Aktywna przepławka dla ryb – zapewnienie migracji + energetyczne zagospodarowanie przepływu nienaruszalnego

Rys historyczny:

W tej wyjątkowej lokalizacji młyn wodny istniał na pewno od 1856 roku (taka data widnieje na murze budynku), niestety nie ma żadnych dokumentów, dzięki którym można by stwierdzić, czy działalność młynarska była w tym miejscu prowadzona wcześniej. W 1935 ówczesny właściciel Malke wymienił tradycyjne koło młyńskie na turbinę Francisa i tak zaczęła funkcjonować mała elektrownia wodna. Po II wojnie światowej MEW często zmieniała właścicieli. Turbina Francisa została zdemontowana w latach 90. Obecny właściciel przeprowadził repowering starej turbiny instalując wysokosprawną turbinę Kaplana, a na jazie głównym w celu zapewnienia migracji dla fauny wodnej oraz dodatkowo wykorzystując energetycznie przepływ biologiczny zamontowano aktywną przepławkę dla ryb.

Parametry

Średnica 2600 mm
Spad 2,1 m
Moc 37 kW

Wykorzystane technologie

 • Aktywna przepławka dla ryb
 • Turbina Kaplana

W ramach współpracy zrealizowaliśmy inwestycję w kompleksowej formule pod klucz. Byliśmy odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, w tym opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Roboty budowlane przeprowadziliśmy w roli generalnego wykonawcy wraz z dostarczeniem kompletnego hydrozespołu wyposażonego w turbiną Kaplana. Dodatkowo, na jazie głównym w celu zapewnienia drożności oraz energetycznego wykorzystania przepływu nienaruszalnego zainstalowaliśmy aktywną przepławkę dla ryb.

Aktywna przepławka Smrock
Aktywna przepławka Smrock
Zakres prac

Planowanie inwestycji

 • Ocena dostępnego potencjału hydroenergetycznego
 • Propozycja zagospodarowania potencjału
 • Doradztwo techniczne i finansowe

Konsulting i projektowanie

 • Doradztwo pod kątem maksymalizacji zysku ze sprzedaży wytworzonej energii
 • Wsparcie w pozyskaniu finansowania
 • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

Realizacja w formule generalnego wykonawcy:

 • Koordynacja robót przez naszych kierowników i inżynierów budów
 • Prowadzenie biura budowy, współpraca z urzędami, bankiem, odbiory
 • Dostawa kompletnej technologii aktywnej przepławki
 • Uruchomienie i oddanie do użytkowania instalacji