Aktywna przepławka

Jako jedyni w Polsce i jedni z nielicznych na świecie dostarczamy przepławki aktywnej dla ryb, która stanowi innowacyjne podejście w zakresie udrażniania cieków wodnych. Układ dwóch śrub Archimedesa zapewnia migrację dwukierunkową, a dodatni bilans energetyczny sprawia, że nasze rozwiązanie umożliwia zwrot z inwestycji.

Jak działa aktywna przepławka dla ryb?
Poznaj funkcjonowanie aktywnej przepławki oraz korzyści i zalety jej zastosowania.

Zalety

Niższy koszt wykonania

Niższy koszt wykonania

W porównaniu do standardowej przepławki.

Zapewnienie ochrony fauny wodnej

Zapewnienie ochrony fauny wodnej

Ryby unoszone są razem z wodą i pokonują różnicę poziomów bez utraty sił.

Zdolność do produkcji <br/>

Zdolność do produkcji
"czystej energii"

Energia elektryczna powstaje poprzez wykorzystanie energii potencjalnej wody płynącej. Zapobiega to jej marnotrawieniu, a tym samym przywraca właściwy stan wód powierzchniowych.

Zmniejszenie zajętości terenu

Zmniejszenie zajętości terenu

Przepławkę aktywną można wykorzystać w miejscach, w których nie ma wystarczającej przestrzeni na przepławkę tradycyjną. Poprawia to stan ekologiczny cieków tam, gdzie nie było to możliwe.

Zastosowanie

Zastosowanie

  • Wykorzystanie przepływu nienaruszalnego eco-flow turbine
  • Udrożnienie cieku przy istniejących małych elektrowniach wodnych
  • Budowa nowej MEW

Wybrane wdrożenia aktywnej przepławki

Jak działa aktywna przepławka IOZE hydro?

Aktywna przepławka dla ryb to przede wszystkim sposób na udrożnienie piętrzeń w lokalizacjach, gdzie ze względu na brak miejsca instalacja tradycyjnych przepławek jest nie możliwa. Stanowi ją układ dwóch śrub Archimedesa, gdzie jedna stanowi tor zstępujący dla fauny wodnej oraz pracuje jako turbina produkująca energię elektryczną, natomiast druga (o mniejszej średnicy) jest torem wstępującym, wznoszącym ryby, a napędzana jest dzięki energii produkowanej przez tor zstępujący. Tor wstępujący aktywnej przepławki stanowi rodzaj widny dla ryb, dzięki czemu organizmy transportowane są w górę cieku bez utraty sił.

Aktywną przepławkę dla ichtiofauny stosuje się w celu udrażniania istniejących piętrzeń przy istniejących małych elektrowniach wodnych oraz przy budowach nowych elektrowni wodnych dla utrzymania drożności biologicznej cieku.

Do najważniejszych zalet takiej przepławki dla ryb należą:

– możliwość udrożnienia lokalizacji, w których nie ma wystarczająco miejsca na tradycyjną przepławkę, ryby unoszone się razem z wodą, bez utraty sił

– efektywność energetyczna, tor zstępujący produkuje więcej energii niż zużywa tor wstępujący;

– możliwość wykorzystania przepływu nienaruszalnego, co pozwala na produkcję energii elektrycznej przez cały rok;

 – stosunkowo niski koszt wykonania oraz niewielka przestrzeń – przepławkę aktywną można zainstalować tam, gdzie brakuje miejsca na tradycyjną.

Wolnoobrotowa śruba Archimedesa wykorzystana w przepławce aktywnej posiada status fish friendly i zgodnie z przeprowadzonymi badaniami ichtiologicznymi nie powoduje uszkodzeń ryb.

Jako IOZE hydro jesteśmy jedynym w Polsce projektantem oraz dostawcą aktywnej przepławki dla ryb. W ramach naszego kompleksowego podejścia do projektów wykonujemy analizy finansowe oraz przeprowadzamy inwestorów przez procedury związane z instalacją przepławki aktywnej.

Obecnie wdrożyliśmy dwa projekty pilotażowe z aktywną przepławką, działające na ternie naszego kraju, które potwierdzają skuteczność działania urządzenia oraz techniczną wykonalność.