IOZE Hydro

Mówiąc o IOZE hydro w pierwszej kolejności należy zacząć od próby wyjaśnienia nazwy marki. Pierwszą z grupy spółek, która funkcjonowała na rynku był Instytut OZE, czyli Instytut Odnawialnych Źródeł Energii – biuro projektowe, niedługo później zaczęła funkcjonować firma Enerko Energy, będąca generalnym wykonawcą. Marka IOZE hydro należy do Enerko Energy i odpowiada za kompleksową działalność w branży hydroenergetycznej. 

W IOZE hydro do projektów małych elektrowni wodnych podchodzimy kompleksowo, począwszy od oceny potencjalnej lokalizacji MEW, poprzez dostarczenie autorskich technologii aż po utrzymanie funkcjonującego obiektu.

W ramach usług IOZE hydro przeprowadzamy klienta partnersko przez cały proces inwestycyjny: planujemy inwestycję, przeprowadzamy analizy finansowe oraz pozyskujemy finansowanie dla klientów, tworzymy koncepcje i dopieramy technologię, wykonujemy pełną dokumentację projektową, dostarczamy technologię, realizujemy projekt małej elektrowni wodnej w formie generalnego wykonawcy oraz zajmujemy się pracami serwisowymi i utrzymaniowymi.

IOZE hydro posiada własną przestrzeń projektową oraz produkcyjną, w której skład wchodzi park maszyn wyposażony między innymi w pięcioosiowe centrum obróbkowe OKUMA. W celu inwentaryzacji oraz kontroli jakości wykorzystujemy urządzenia pomiarowe marki FARO.

W IOZE hydro pracuje interdyscyplinarny zespół ekspertów: doradcy finansowi i inwestycyjni, projektanci hydrotechniczni i konstruktorzy budownictwa, specjaliści mechaniki i automatyki. Dzięki temu mamy pełną wiedzę o każdym etapie inwestycji MEW i możemy w ten sposób osiągać najwyższe wyniki finansowe oraz minimalizować ryzyka dla naszych klientów.

Dzięki kompleksowemu podejściu IOZE hydro może zagwarantować relatywnie krótki czas realizacji inwestycji. Cała wiedza i pełna dokumentacja znajdują się w jednym miejscu, dzięki czemu skraca się obieg dokumentów i wymiana informacji, co realnie przekłada się na realizację inwestycji w małą elektrownię wodną.

 W IOZE hydro budujemy małe elektrownie wodne niemal każdej wielkości, dla klientów indywidualnych realizujemy projekty począwszy od kilkunastu kW do nawet kilkuset. Jeśli posiadasz lokalizację, która być może jest dobrym miejscem na małą elektrownię wodną – skontaktuj się z nami, przeprowadzimy bezpłatną analizę lokalizacji MEW.

We współpracy z klientami publicznymi w IOZE hydro oferujemy przygotowywanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych, pozyskiwanie finansowania dla projektów hydroenergetycznych, przeprowadzamy również ocenę stanu technicznego obiektu, ekspertyzy oraz projekty budowlane.

We wszystkich projektach realizowanych przez IOZE hydro kładziemy duży nacisk na dbanie i poprawę środowiska przyrodniczego oraz zrównoważony rozwój gospodarki. Propagujemy społeczną odpowiedzialność biznesu.

Wśród zrealizowanych przez IOZE hydro małych elektrowni wodnych znajdują się między innymi obiekty wyposażone w aktywną przepławkę dla ryb, zapewniającą migrację oraz zagospodarowanie energetyczne przepływu nienaruszalnego, obiekty wykorzystujące bardzo niskie spady (poniżej 2 m), czy będące elementem energetycznego wykorzystania dużych zapór.