Ceny referencyjne

Ceny referencyjne dla małych elektrowni wodnych – skąd się wzięły?

Obecnie właściciele małych elektrowni wodnych zmagają się na co dzień z wieloma wyzwaniami, nie tylko w zakresie technicznym eksploatacji elektrowni, ale szczególnie w kwestiach formalnoprawnych. Jak podaje Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych „Dla MEW o mocy do 5 MW uruchomionych przed październikiem 2005 r., czyli dla ok. 400 instalacji, o łącznej mocy ponad 127 MW, z końcem września br. skończył się przewidziany na 15 lat okres wsparcia dedykowanego odnawialnym źródłom energii.” W związku z tym, od początku października 2020 roku, każdy z Wytwórców powinien zapewnić sobie możliwość sprzedaży energii na warunkach opartych na zasadach rynkowych. Ponadto dla bardzo wielu obiektów kończy się okres ważności pozwolenia wodnoprawnego a przedłużenie tego okresu czy wystąpienie z wnioskiem o nowy okres wiąże się często z koniecznością zapewnienia drożności biologicznej progu wodnego czyli wybudowania przepławki dla ryb. 

Obecna sytuacja na rynku energetycznym jest niestabilna. Konieczna jest indywidualna analiza MEW pod kątem najlepszego rozwiązania biznesowego i rentowności. Jako eksperci w tej dziedzinie doradzamy naszym klientom i pomagamy wybrać najlepsze rozwiązania.  

Ceny referencyjne dla małych elektrowni wodnych w 2021 r.

Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja jest problematyczna dla wielu wytwórców, którzy stanęli przed trudnymi decyzjami biznesowymi. Jako pasjonaci branży hydroenergetycznej, posiadający odpowiednią wiedzę formalnoprawną i techniczną, czujemy się zobowiązani do wsparcia wytwórców w podjęciu dobrej decyzji, która zapewni godziwe warunki eksploatacji MEW. Naszą propozycję kierujemy do aktywnych wytwórców, którzy są otwarci na podjęcie działań przygotowawczych do nadchodzących zmian.

Na mocy opublikowanego 19.04.2021 r. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 16.04.2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r. obecne referencyjne ceny energii dla MEW wynoszą odpowiednio:

– 640 zł/MWH dla małej elektrowni wodnej o mocy do 500 kW

– 575 zł/MWh dla MEW o mocy większej niż 500 kW, ale nie wyższej niż 1 MW

– 550 zł/MWh dla elektrowni wodnych o mocy powyżej 1 MW.